ICEHOTEL

  • Icehotel 2015/16

    Vi tar nu bokningar till nästa säsong med start 11 december 2015.

    Läs mer och boka
  • Konstsvit: 7 , 5 ° Rø av Wolfgang-A. Lüchow, Sebastian Andreas Scheller & Anja Kilian
    Foto: Paulina Holmgren