ICEHOTEL

  • Foto: Martin Smedsén

Vårt miljöarbete

ICEHOTEL har vidtagit ett antal åtgärder för att minska sin påverkan på miljön i samband med hotellverksamheten, till exempel genom att välja lokala leverantörer och på så vis minimera utsläpp från transporter och leveranser. Sedan 2008 har energibesparande system installerats i alla byggnader på området och i samarbete med Gävle Energi har man sett över el-, värme- och vattenbesparande rutiner för personal och gäster. ICEHOTEL strävar också efter att uppmuntra underleverantörer att uppfylla samma miljökrav. ICEHOTEL byggs bara med naturis och när det smälter tillbaks till älven på våren så är vattnet helt opåverkat. Man använder även LED-belysning i hela hotellet.Aktiviteter och den närliggande miljön
ICEHOTEL erbjuder gäster en rad upplevelser i naturen kring Jukkasjärvi och jobbar regelbundet med att säkerställa att dessa aktiviteter är hållbara och inte skadar omgivningen eller de människor som bor här. Aktivitetsguiderna använder utrustning från företag som är ledande inom hållbarhet och ICEHOTEL kan även erbjuda ett utbud av vildmarksupplevelser helt utan förbrukning av elektricitet eller icke-förnyelsebara bränslen, t.ex. snöskoturer, längdskidåkning, kanot, SUP och fiske. Hotellet har ett nära samarbete med lokala markägare och samebyar för att säkerställa hållbara nivåer av markanvändning och underhåll.

Innovation & utveckling
Det långsiktiga målet är att ICEHOTEL skall bli CO²- negativa – det vill säga producera mer energi än vad företaget, gäster och personal, gör av med så att överskottet kan användas lokalt. ICEHOTEL utvecklar hela tiden sin miljöpolicy och mäter resultaten. Företaget har utvecklat flera samarbetsprojekt genom åren, för att främja hållbar utveckling och skydda den lokala miljön, t.ex. med Gävle Energi och Sveriges Lantbruksuniversitet. Man gör donationer till olika stiftelser och välgörenhetsorganisationer för att främja miljöarbete.

Isen från Torneälven, export och event
Vattnet i Torneälven är ett av de renaste vatten i Europa, det är faktiskt så rent att du kan dricka det direkt från älven.

Med ursprung i Torneträsk, en av Sveriges största sjöar, är Torneälven också en av de få älvar i Europa som aldrig använts för industriella ändamål. Nu för tiden finns inte ICEHOTEL enbart i Jukkasjärvi – genom de permanenta isbarerna och events runtom i världen, är ICEHOTEL ett globalt företag och Torne har blivit en av världens mest beresta älvar. Idag skördar företaget ungefär 5 000 ton is per år så det är viktigt att tänka på de miljömässiga konsekvenserna av logistiken –  skörden, lagringen och transporter.

När isen skördas från älven på våren lagras den i kalla lagerhallar tills den ska användas för att bygga ICEHOTEL vintern därpå eller användas för evenemang.

Lagring och förädling av isen sker på plats i Jukkasjärvi. Detta innebär att ICEHOTEL kan undvika onödigt spill, eftersom den is som inte används återgår till älven på våren när den smälter. Det innebär också att det blir nästintill inga utsläpp i samband med transport av is från källan till lagret.

Att lagra is på ett miljövänligt vis
Eftersom lagerhallarna är belägna i en subarktisk zon med kalla och långa vintrar, så kyls lagerhallarna ned naturligt under den största delen av året. Man drar också nytta av att is i så stora kvantiteter naturligt håller kylan till viss utsträckning. Dessutom har lokalerna utrustats med kylsystem som återanvänder energi för andra ändamål i hotellet.

När det gäller transporter för evenemang och isbarer runt om i världen, arbetar ICEHOTEL med miljöcertifierade underleverantörer och samordnar transporter så långt det är möjligt för att minimera utsläppen.

 

It never gets colder than -5 to -8 C

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nam dapibus orci at urna molestie, nec viverra nulla bibendum. Maecenas dolor nec iaculis adipiscing, enim nunc faucibus nunc, in pretium odio mi ac sapien.

Curabitur elit felis tincidunt a augue, vestibulum ultricies lorem vestibulum blandit in sem a ornare. Nulla varius a justo vitae luctus. Morbi ac pulvinar sapien. Donec laoreet nulla felis, et cursus tellus vestibulum vel.